Walne zebranie OSP podsumowujące rok 2016

W dniu 19.03.2017 o godzinie 15:00 odbyło się walne zebranie OSP Przedmość.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP Przedmość w roku 2016. Odczytano sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz przedstawiono protokół komisji rewizyjnej, na wniosek której udzielono absolutorium zarządowi. Przyjęto 3 uchwały, a także przedstawiono plany na rok 2017. 

W 2016 roku OSP Przedmość:

  • Uczestniczyło w 17 akcjach ratowniczych, w tym 5 pożarów oraz 12 miejscowych zagrożeń. 
  • Zorganizowało II rewie orkiestr dętych.
  • przyjęło nowych członków i obecnie liczy 86 czynnych członków OSP
  • doposażyło w niezbędny sprzęt samochody ratownicze oraz uzupełniło umundurowanie.

Większe plany na 2017 rok, to remont kuchni w remizie, który udało się już w znacznej części zrealizować. Kompleksowo wyremontowano dwa pomieszczenia kuchenne. Ściany zostały docieplone i położono nowe płytki. Zakupiono również wyposażenie kuchenne w tym duży 6-palnikowy piec.

Po zakończeniu zebrania, odbyło się spotkanie mieszkańców przedmościa ze starostą oleskim w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1909 na odcinku Przedmość – Praszka od km 8+330 do km 13+907 .
Niestety na obecną chwilę projekt nie przewiduje przebudowy drogi na całej jej długości. Aktualne plany zakładają przebudowę drogi od ronda w Praszce do ulicy Polnej.

Szczegółowe informacje na temat planów budowy drogi można przeczytać na stronie starostwa: KLIK

Dodane przez: admin

Komentarze: Bądź pierwsza/y

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.