Tag: Praszka

cwiczenia osp

Ćwiczenia komendanta gminnego ZOSP w Praszce W dniu 28.10.2017 o godzinie 8:30 w Przedmościu odbyły się ćwiczenia komendanta gminnego ZOSP w Praszce. Ćwiczenia składały się z dwóch etapów: Etap pierwszy to wykłady teoretyczne, gdzie strażacy poszerzali swoją wiedzę z zakresu zjawisk towarzyszącym pożarom wewnętrznych. Etap drugi to zajęcia praktyczne, w których strażacy poznali najnowsze techniki […]


28 czerwca 2017r. na stadionie miejskim w Praszce, odbyły się gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do rywalizacji stanęło 20 drużyn z 10 jednostek OSP. Umiejętności drużyn sprawdzano w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym. Po kilkugodzinnej rywalizacji klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: Grupa męska: OSP Przedmość OSP Kowale OSP Wygiełdów OSP Wierzbie OSP Praszka OSP Brzeziny OSP Neapco […]


W dniu 19.03.2017 o godzinie 15:00 odbyło się walne zebranie OSP Przedmość. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP Przedmość w roku 2016. Odczytano sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz przedstawiono protokół komisji rewizyjnej, na wniosek której udzielono absolutorium zarządowi. Przyjęto 3 uchwały, a także przedstawiono plany na rok 2017.  W 2016 roku OSP Przedmość: Uczestniczyło […]