Parafia Przedmość

Przedmość – parafia p.w. Św. Jadwigi Śląskiej
Informacje ogólne:
Proboszcz: ks. Włodzimierz Gontek
Kościół parafialny: p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Przedmościu przy ul.Równoległej
Odpust: św. Jadwigi Śląskiej – 16 października
Doba Eucharystyczna: 20 lipca
Miejscowości: Kik- 2 km, Kozieł- 2 km, PRZEDMOŚĆ

Proboszczowie dotychczasowi od 1925 r.:
ks. Władysław Marcinkowski (1925-29)
ks. Roman Zieliński (1929-31)
ks. Stefan Degen (1931-37)
ks. Józef Bartecki (1937-39)
ks. Mieczysław Janecki (1939-41)
ks. Stanisław Rychlewski (1945-49)
ks. Stanisław Paras (1950-56)
ks. Stanisław Grzesiak (1956-60)
ks. Jan Kubik (1960-63)
ks. Tadeusz Horzelski (1963-69)
ks. Stanisław Dratwiński (1970-79)
ks. Stanisław Świątek (1979-87)
ks. Henryk Centkowski (1987-93)
ks. Włodzimierz Sylwester Gontek (1993- )
Z parafii pochodzą księża:
Jan Bryja
Stanisław Jachymczyk
o. Tycjan Zgraja

Wspólnoty apostolskie: Parafialna Rada Duszpasterska – 10 osób Żywy Różaniec – 9 róż

Historia parafii

Nadgraniczny Przedmość (nad rz. Prosną) należał wcześniej do parafii Ożarów oddalonej o 9 km. Dla mieszkańców wsi nieobecność kapłana wiązała się często z prawdziwym dramatem, gdyż wielu umierało bez pojednania z Bogiem. Tylko kilka razy w ciągu roku były odprawiane Msze św. przez proboszcza z Ożarowa w wybudowanej w roku 1909 kaplicy. Podjęto więc starania o utworzenie samodzielnej parafii.

Zamysł mieszkańców Przedmościa uzyskał aprobatę władz kościelnych i 21 lipca 1921 biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki ustanowił w Przedmościu parafię dołączając do niej jeszcze dwie miejscowości: Kozieł z parafii Ożarów i Kik z parafii Mokrsko. Pierwszym proboszczem mianowano księdza Władysława Marcinkowskiego.

Dla mieszkańców małego Przedmościa (wówczas 1410 osób) rozpoczął się wieloletni okres trudu i wyrzeczeń, gdyż zbudowanie kościoła i plebanii wymagało ogromnych funduszy i wielkiego nakładu pracy. Mimo trudności finansowych do 1926 roku wybudowano kościół z zakrystią, plebanię i budynki gospodarcze. Kościół został również wyposażony w niezbędne sprzęty: ołtarze, ambonę, chorągwie, ornaty ip. Dotychczasowa kaplica stanowiła nawę boczną kościoła. w następnym- 1927 roku zbudowano jeszcze dzwonnicę i ogrodzenie wokół kościoła. Zakończenie prac uwieńczyła konsekracja kościoła, której dokonał J.E.Ks.Bp Teodor Kubina 15 grudnia 1927 roku.

W okresie II wojny światowej i przez kolejne lata, aż do 10 września 1950r. parafia była pozbawiona duszpasterza. Proboszcz ks. Mieczysław Janecki 6 października 1941 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, a kościół ograbiony i zamieniony na spichlerz. Od 1950 roku parafię objął ks. dr Stanisław Paras. Przez kolejne lata kościół a także plebania były remontowane i modernizowane, a cmentarz grzebalny (założony już w 1918 roku) ogrodzony murem.

Remont generalny kościoła przy ogromnym zaangażowaniu wiernych rozpoczęto w 1994 roku. Położono na kościele i dzwonnicy nowy dach i tynki, wyposażono świątynie w nowe ławki i konfesjonał, a plac przykościelny wyłożono kostką ceramiczną i ogrodzono płotem metalowym. Na wieży kościelnej zainstalowano zegar. Z byłej salki katechetycznej urządzono kaplicę przedpogrzebową. Przez ostatnie lata kościół wzbogacił się również o nowe ornaty, naczynia chorągwie i wiele innych potrzebnych sprzętów. Należy również wspomnieć o o modernizacji i renowacji cmentarza, na którym to zainstalowano metalowa bramę oraz furtki, mur pokryto nowym tynkiem, a latem 2003 i 2004 wyłożono alejki kostką ceramiczną i posadzono wzdłuż nich wiele krzewów ozdobnych.

Mimo upływu ponad 90 lat od rozpoczęcia przez mieszkańców Przedmościa tego zbożnego dzieła, duch ofiarności i pracy na rzecz wspólnoty a także głębokiej wiary, w sercach Parafian nie wygasł do dziś.

kosciol przedmosc

Kosciol Przedmosc 1927

Zdjęcie kościoła to pocztówka z 1927 roku, która jest pamiątką konsekracji kościoła parafialnego w Przedmościu, dokonanej przez J.E. Ks. Biskupa Dr. Kubinę w dniu 15 grudnia 1927 roku.

Dodane przez: admin 26 lutego 2017