Historia Przedmościa

Przedmość w historii miał kilka nazw takich jak: Przedmoście (1459r.), Przedmoścze (1489r.), Przemoście (1553r.) oraz Przedmoszcze. Wieś położona jest w dolinie rzeki Prosny, odległa o 4.5km na północ od Praszki przy drodze drugorzędnej Praszka-Mokrsko. Nazwa topograficzna związana jest z mostem, znajduje się przed miejscowością – przed mostem – Przedmoście.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych pochodzi z 1448r. Z 1496r. pochodzi wiadomość o młynie pod zamkiem. W 1552 wieś opustoszała. W 1827r. wieś była własnością prywatną – liczyła 30 domostw i 256 osób. Według spisu z 1921r. była to wieś z 141 budynkami mieszkalnymi 958 mieszkańcami (470 mężczyzn i 488 kobiet); wyznania rzymskokatolickiego było 955 osób, a mojżeszowego 3 Obecnie ogólna powierzchnia to 1049,94 ha z liczbą ludności ok 600 osób.

Zabudowa Przedmościa to owalnica. Leży na powierzchni trasy nadzalewowej wyżej 190 – 195 m n.p.m. Na północno-wschodnim skraju Przedmościa znajdują się wychodnie mezozoiku – piaski i piaskowce żelaziste jury środkowej. Gleby brunatne wyługowane i kwaśne, jedynie w południowej części czarnoziemie zdegradowane i gleby szare, kompleks rolniczej przydatności żytni słaby i najsłabszy (6 i 7).

Dodane przez: admin 26 lutego 2017